Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV6inBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €288 €246 €404 €0 €29
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €0 €0 €0 €0
Opslag_waardigheid_en_trots €215.345 €0 . . .
Toeslagen €0 €0 €0 €0 €0
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €1.793 €1.077 €1.107 €349 €781
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €0 €80 €1.904 €3.211 €510
Wet_zorg_en_dwang . . . €0 €0
ZZP_basisprestatie €13.723.661 €12.016.067 €13.210.058 €13.405.847 €13.003.272
Totaal €13.941.087 €12.017.469 €13.213.472 €13.409.407 €13.004.593