Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV7exBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €32.437 €48.477 €103.425 €192.021 €389.939
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €0 €0 €0 €0
Opslag_waardigheid_en_trots €86.704 €0 . . .
Toeslagen €0 €0 €0 €0 €0
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €1.916 €1.915 €6.300 €7.550 €13.549
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €0 €0 €0 €2.438 €2.898
Wet_zorg_en_dwang . . . €0 €1.155
ZZP_basisprestatie €6.409.654 €8.156.308 €10.879.452 €16.249.936 €24.306.217
Totaal €6.530.711 €8.206.699 €10.989.177 €16.451.945 €24.713.759