Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV7inBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €0 €55 €64 €0 €0
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €33.970 €71.829 €154.044 €226.686 €134.769
Opslag_waardigheid_en_trots €104.152 €0 . . .
Toeslagen €0 €0 €0 €0 €0
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €0 €0 €62 €0 €0
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €0 €0 €0 €0 €0
Wet_zorg_en_dwang . . . €0 €0
ZZP_basisprestatie €6.378.840 €7.327.652 €6.777.266 €5.857.314 €6.583.569
Totaal €6.516.962 €7.399.536 €6.931.435 €6.084.000 €6.718.338