Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV8exBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €22.579 €10.232 €4.482 €7.416 €14.453
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €43.236 €936 €47.580 €42.780
Opslag_waardigheid_en_trots €60.139 €0 . . .
Toeslagen €0 €1.493 €0 €280.914 €307.698
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €1.034 €610 €572 €1.835 €1.766
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €753 €481 €746 €2.453 €2.381
Wet_zorg_en_dwang . . . €0 €0
ZZP_basisprestatie €3.877.642 €5.179.170 €4.983.889 €6.764.216 €7.860.449
Totaal €3.962.147 €5.235.221 €4.990.624 €7.104.414 €8.229.527