Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV8inBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €0 €0 €0 €0 €0
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €0 €19.822 €73.507 €113.545
Opslag_waardigheid_en_trots €19.859 €0 . . .
Toeslagen €30.945 €30.073 €4.696 €0 €0
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €0 €0 €400 €0 €0
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €0 €0 €0 €0 €0
Wet_zorg_en_dwang . . . €0 €0
ZZP_basisprestatie €1.191.284 €1.483.237 €1.412.810 €1.247.120 €957.792
Totaal €1.242.088 €1.513.311 €1.437.728 €1.320.628 €1.071.337