LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Huisartsenzorg 3.932.240.325
Farmaceutische zorg 4.941.992.650
Verpleging en verzorging 3.464.100.407
Mondzorg 759.507.340
Verloskundige zorg 350.364.876
Medisch specialistische zorg 25.031.813.578
Paramedische zorg 825.448.507
Hulpmiddelenzorg 1.670.554.860
Ziekenvervoer 814.536.153
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg 4.349.750.000
Geriatrische revalidatiezorg 1.174.783.168
Kraamzorg 319.983.107
Diverse overige kosten 321.603.481
Grensoverschrijdende zorg 335.516.947
Kwaliteitsgelden 29.735.503
Totaal 48.321.930.903