Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet Medisch specialistische zorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar
  2020 2021 2022 2023 2024
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie €220.528.485 €268.195.306 €287.029.929 €334.413.319 €354.876.630
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg €331.445.338 €315.473.282 €370.597.034 . .
SKION en NTS . . . €14.352.716 €14.895.718
Eerstelijnsdiagnostiek aangevraagd door eerstelijnszorg-aanbieders geleverd door huisartsenlaboratoria en Trombosediensten . . . €411.977.998 €435.320.013
Overige zorgproducten €858.614.471 €906.518.994 €935.111.119 €1.047.976.892 €1.109.475.266
Add-ons - Dure geneesmiddelen €2.337.907.769 €2.561.490.652 €2.561.027.187 €2.662.912.520 €2.793.074.497
Add-ons – IC €1.116.430.779 €1.139.026.009 €1.035.149.588 €1.168.358.722 €1.236.086.747
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment €3.182.078.973 €3.480.121.974 €3.646.449.265 €3.893.512.618 €4.157.113.260
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment €14.810.081.276 €16.285.871.765 €17.416.440.826 €18.747.905.002 €20.077.968.568
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten €51.897.825 €76.947.680 €99.071.612 €120.985.608 €127.584.096
Meerkosten Corona indirect €609.502.442 €206.251.280 €95.870.736 . .
Meerkosten Corona toeslagen . €431.212.756 €249.582.629 €121.964.216 .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €1.515.674.305 €287.511.484 . . .
Totaal €25.034.161.663 €25.958.621.183 €26.696.329.925 €28.524.359.611 €30.306.394.795