Lasten. Verdiepende analyses 2017-2021

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg €3.225.248.547 €3.419.139.147 €3.649.127.183 €3.918.781.896 €4.103.515.108 6.21%
Extramurale farmacie €4.561.238.994 €4.623.960.521 €4.849.025.452 €4.953.291.721 €4.860.813.964 1.60%
Verpleging en Verzorging €3.397.560.049 €3.626.935.364 €3.521.649.829 €3.446.011.650 €3.339.264.815 -0.43%
Mondzorg €740.080.055 €751.001.273 €792.046.811 €758.345.960 €815.985.191 2.47%
Verloskunde €238.994.186 €280.330.211 €295.674.205 €349.291.110 €374.376.127 11.87%
Medisch Specialistische Zorg €22.327.367.446 €23.064.404.294 €23.943.478.146 €25.007.303.337 €26.200.226.483 4.08%
Paramedische Zorg €735.142.566 €764.543.211 €804.273.492 €825.255.143 €975.070.568 7.32%
Hulpmiddelen €1.443.172.936 €1.490.187.855 €1.570.034.707 €1.663.393.432 €1.702.929.854 4.22%
Ziekenvervoer €643.640.021 €694.854.005 €750.561.793 €812.702.792 €878.600.883 8.09%
Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) €3.543.943.314 €3.744.094.313 €3.971.729.845 €4.335.171.252 €2.968.795.929 -4.33%
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geneeskundige z €969.336.569 €1.005.822.063 €1.026.006.230 €1.144.391.464 €1.253.996.320 6.65%
Kraamzorg €296.315.854 €291.243.480 €302.737.813 €320.361.699 €336.955.675 3.27%
Overig €559.206.983 €312.169.879 €197.685.911 €320.878.139 €314.379.375 -13.41%
Kwaliteitsgelden €51.003.074 €51.366.752 €56.417.850 €29.734.854 €31.012.959 -11.69%
Grensoverschrijdende zorg €411.915.747 €413.643.176 €428.506.911 €336.254.026 €272.594.387 -9.81%
Totaal €43.144.166.341 €44.533.695.544 €46.158.956.177 €48.221.168.475 €48.428.517.638