Aantal. Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) - ELV

  Eenheid 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Laag complex Dagen 8.924.001 10.050.551 8.796.685 6.449.321 5.929.909 -9.71%
Hoog complex Dagen 18.446.332 18.265.994 17.383.415 15.728.073 16.926.674 -2.13%
Palliatief terminale zorg Dagen 3.827.582 4.017.945 4.231.692 3.711.924 4.165.014 2.13%
Triage-diagnose periode (tijdelijk verblijf) [vanaf 2019] Dagen 0 0 63.092 161.229 122.853 .
Coördinatie [vanaf 2020] Dagen 0 0 0 0 0 .
ELV voor specifieke groepen [vanaf 2020] Dagen 0 0 51.020 52.658 281.338 .
Corona Cohortverpleging binnen het ELV [vanaf 2020] Dagen 0 0 0 2.085.079 2.445.710 .