UITSPLITSING NAAR LEEFTIJD

  • DOORVERWIJZING NAAR DIEPER NIVEAU
Rubriek Onderdeel
1 HUISARTSENZORG EN MULTIDISCIPLINAIRE ZORG
2 EXTRAMURALE FARMACEUTISCHE ZORG
3 VERPLEGING EN VERZORGING
4 MONDZORG
5 VERLOSKUNDIGE ZORG
6 MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG
7 PARAMEDISCHE ZORG
8 HULPMIDDELEN
9 ZIEKENVERVOER
10 GENEESKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
11 GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG
12 KRAAMZORG
13 OVERIGE ZORG