Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Huisartsenzorg €4.128.206.841
Farmaceutische zorg €4.880.002.717
Verpleging en verzorging €3.338.735.052
Mondzorg €815.135.432
Verloskundige zorg €369.356.943
Medisch specialistische zorg €26.032.407.186
Paramedische zorg €974.445.298
Hulpmiddelenzorg €1.697.138.291
Ziekenvervoer €869.742.437
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg €2.953.158.268
Geriatrische revalidatiezorg €1.225.850.541
Kraamzorg €336.335.360
Diverse overige kosten €311.723.311
Grensoverschrijdende zorg €285.502.556
Kwaliteitsgelden €30.686.630
Totaal €48.248.426.864