LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2021
  • 1 = 1 euro
Kosten 2021
Huisartsenzorg 4.103.515.108
Farmaceutische zorg 4.860.813.964
Verpleging en verzorging 3.339.264.815
Mondzorg 815.985.191
Verloskundige zorg 374.376.127
Medisch specialistische zorg 26.200.226.483
Paramedische zorg 975.070.568
Hulpmiddelenzorg 1.702.929.854
Ziekenvervoer 878.600.883
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg 2.968.795.929
Geriatrische revalidatiezorg 1.253.996.320
Kraamzorg 336.955.675
Diverse overige kosten 314.379.375
Grensoverschrijdende zorg 276.616.679
Kwaliteitsgelden 31.012.959
Totaal 48.432.539.930