LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2021
  • 1 = 1 euro
Kosten 2021
Huisartsenzorg 4.118.808.377
Farmaceutische zorg 4.856.865.696
Verpleging en verzorging 3.385.241.378
Mondzorg 820.541.805
Verloskundige zorg 376.467.668
Medisch specialistische zorg 26.150.757.634
Paramedische zorg 973.101.454
Hulpmiddelenzorg 1.704.306.477
Ziekenvervoer 876.655.306
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg 3.035.665.211
Geriatrische revalidatiezorg 1.242.867.480
Kraamzorg 338.392.954
Diverse overige kosten 324.265.402
Grensoverschrijdende zorg 272.594.388
Kwaliteitsgelden 31.032.960
Totaal 48.507.564.190