Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Huisartsenzorg €4.132.561.433
Farmaceutische zorg €4.863.794.458
Verpleging en verzorging €3.336.489.550
Mondzorg €815.101.546
Verloskundige zorg €370.258.086
Medisch specialistische zorg €26.109.364.983
Paramedische zorg €974.954.008
Hulpmiddelenzorg €1.700.281.643
Ziekenvervoer €871.421.571
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg €2.945.995.663
Geriatrische revalidatiezorg €1.256.578.831
Kraamzorg €336.606.756
Diverse overige kosten €312.417.035
Grensoverschrijdende zorg €281.279.124
Kwaliteitsgelden €30.605.908
Totaal €48.337.710.595