Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Huisartsenzorg €4.128.685.625
Farmaceutische zorg €4.879.460.249
Verpleging en verzorging €3.339.595.350
Mondzorg €815.037.928
Verloskundige zorg €369.585.752
Medisch specialistische zorg €26.038.371.771
Paramedische zorg €974.582.122
Hulpmiddelenzorg €1.697.196.185
Ziekenvervoer €869.848.346
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg €2.950.647.789
Geriatrische revalidatiezorg €1.229.817.946
Kraamzorg €336.563.897
Diverse overige kosten €313.703.497
Grensoverschrijdende zorg €284.245.514
Kwaliteitsgelden €30.718.798
Totaal €48.258.060.768