Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet Huisartsenzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar
  2019 2020 2021 2022 2023
Bijzondere betalingen €89.692.389 €64.668.470 €73.459.446 €83.707.714 €99.385.576
Avond- nacht- en weekend- diensten €358.018.716 €383.388.991 €404.830.511 €413.753.320 €465.415.281
Inschrijftarieven €1.210.221.165 €1.245.825.215 €1.323.703.714 €1.345.088.384 €1.451.660.100
Consulttarieven €839.751.238 €832.459.052 €918.694.013 €958.533.446 €1.056.736.553
Overige tarieven €230.151.299 €233.805.796 €251.526.376 €271.649.727 €299.253.034
Multidisciplinaire zorg (MDZ) €515.367.518 €567.955.181 €582.730.502 €566.198.795 €651.922.950
Resultaatbeloning & zorgvernieuwing huisartsen €317.095.751 €360.623.618 €418.359.394 €477.091.027 €571.076.730
Resultaatbeloning & zorgvernieuwing MDZ €88.701.467 €93.095.832 €106.949.939 €151.764.323 €165.765.919
Huisartsen- Meerkosten Corona type 2 tm 5 (incl. som opslagen HAZ)- . . . . .
Meerkosten Corona indirect . €956.414 €47.408.517 . .
Meerkosten Corona toeslagen . €38.551.655 €544.429 . .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . €82.172.290 €0 . .
Totaal €3.648.999.543 €3.903.502.515 €4.128.206.841 €4.267.786.736 €4.761.216.144