Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet Medisch specialistische zorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar
  2019 2020 2021 2022 2023
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie €245.726.302 €220.528.485 €268.362.784 €287.206.088 €336.315.229
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg €369.897.109 €331.445.338 €315.683.235 €370.932.468 .
SKION en NTS . . . . €14.951.786
Eerstelijnsdiagnostiek aangevraagd door eerstelijnszorg-aanbieders geleverd door huisartsenlaboratoria en Trombosediensten . . . . €408.980.408
Overige zorgproducten €940.224.669 €858.614.471 €906.359.852 €936.917.637 €1.079.824.179
Add-ons . . . . .
Add-ons - Dure geneesmiddelen €2.214.381.293 €2.337.907.769 €2.608.777.264 €2.547.791.365 €2.670.218.640
Add-ons – IC €1.012.333.561 €1.116.430.779 €1.135.053.343 €1.039.252.999 €1.185.820.931
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment €3.357.223.271 €3.182.078.973 €3.484.010.740 €3.653.414.063 €3.874.235.455
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment €15.759.688.209 €14.810.081.276 €16.287.933.710 €17.423.742.403 €18.697.973.150
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten €44.003.730 €51.897.825 €77.099.815 €99.166.845 €118.768.608
Medisch specialistische hulp- Meerkosten Corona type 2 tm 5- . . . . .
Meerkosten Corona indirect . €609.502.442 €237.324.494 €137.468.433 .
Meerkosten Corona toeslagen . . €431.214.494 €200.633.369 €118.843.768
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . €1.515.674.305 €280.587.455 . .
Totaal €23.943.478.145 €25.034.161.663 €26.032.407.186 €26.696.525.670 €28.505.932.152