Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet Medisch specialistische zorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar
  2018 2019 2020 2021 2022
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie €232.523.610 €245.726.302 €220.472.990 €271.985.891 €299.318.360
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg €370.381.548 €369.897.109 €330.932.064 €316.977.478 €366.230.254
Overige zorgproducten €915.169.835 €940.224.669 €857.465.232 €926.643.816 €1.018.424.942
Add-ons €3.109.643.918 . . . .
Add-ons - Dure geneesmiddelen . €2.214.381.293 €2.321.510.492 €2.598.361.462 €2.657.983.630
Add-ons – IC . €1.012.333.561 €1.116.267.316 €1.154.099.090 €1.211.133.224
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment €3.173.495.156 €3.357.223.271 €3.181.364.237 €3.523.630.596 €3.597.827.329
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment €15.227.302.723 €15.759.688.209 €14.790.588.887 €16.468.378.009 €17.310.062.109
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten €35.887.507 €44.003.730 €51.851.555 €78.100.412 €95.487.797
Meerkosten Corona indirect . . €589.554.344 €346.327.179 €160.864.252
Meerkosten Corona toeslagen . . €0 €336.281.058 €48.440.704
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . €1.558.275.233 €88.579.992 .
Totaal €23.064.404.297 €23.943.478.145 €25.018.282.349 €26.109.364.983 €26.765.772.601