LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG 2018 t/m 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie 232.523.610 245.726.302 225.577.245 272.525.014 280.708.388
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg 370.381.548 369.897.109 338.099.664 313.521.941 338.953.205
Overige zorgproducten 915.169.835 940.224.669 860.973.779 930.934.485 971.024.309
Add-ons 3.109.643.918 . . . .
Add-ons - Dure geneesmiddelen . 2.214.381.293 2.298.533.993 2.602.009.684 2.663.845.741
Add-ons – IC . 1.012.333.561 1.125.171.180 1.170.254.093 1.198.497.497
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment 3.173.495.156 3.357.223.271 3.200.190.374 3.503.451.219 3.619.950.624
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment 15.227.302.723 15.759.688.209 14.703.789.499 16.542.711.522 17.521.245.229
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten 35.887.507 44.003.730 51.954.268 78.472.802 79.645.543
Meerkosten Corona indirect . . 610.369.786 506.709.399 42.010.931
Meerkosten Corona toeslagen . . 0 215.400.000 2.562.978
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . 1.614.850.703 27.967.299 .
Totaal 23.064.404.297 23.943.478.145 25.029.510.491 26.163.957.458 26.718.444.444