LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT PARAMEDISCHE ZORG 2018 t/m 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Fysiotherapie 512.489.411 533.625.332 476.044.877 631.869.576 612.911.484
Oefentherapie Mensendieck/Cesar 23.196.341 25.083.556 23.575.688 30.274.887 31.554.429
Logopedie 138.365.213 145.083.538 154.668.587 175.993.928 188.818.476
Ergotherapie 48.010.116 54.569.750 53.509.687 70.767.553 76.271.220
Dieetadvisering 42.481.980 44.300.553 44.635.066 52.912.811 55.361.224
Gecombineerde Leefstijl Interventie . . 5.723.973 11.282.699 12.894.512
Meerkosten Corona indirect . . 2.786.813 0 0
Meerkosten Corona toeslagen . . 86.852 0 0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . 64.416.964 0 .
Totaal 764.543.061 802.662.729 825.448.507 973.101.454 977.811.345

Stijging in de fysiotherapie

Binnen de fysiotherapie en oefentherapie zijn de kosten vanaf 2015 gestegen, dit komt onder andere doordat het basispakket van vergoede zorg is uitgebreid op advies van het Zorginstituut.

  • Per 2017 wordt gesuperviseerde oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) vergoed voor 37 behandelingen (advies Zorginstituut);
  • Per 2018 wordt gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup en knie vergoed voor 12 behandelingen (advies Zorginstituut);
  • Per 2019 wordt gesuperviseerde oefentherapie bij matig ernstige tot zeer ernstige COPD vergoed vanaf de eerste behandeling tot een maximum van 70 (advies Zorginstituut), dit advies is per 2021 nog verder aangescherpt;