Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet Paramedische zorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar
  2019 2020 2021 2022 2023
Fysiotherapie €533.625.332 €473.173.892 €632.527.520 €657.369.392 €685.446.745
Oefentherapie Mensendieck/Cesar €25.083.556 €23.544.375 €30.295.200 €32.174.312 €33.873.423
Logopedie €145.083.538 €154.376.260 €176.336.441 €181.701.139 €194.595.802
Ergotherapie €54.569.750 €53.421.956 €70.815.506 €79.597.467 €88.022.137
Dieetadvisering €44.300.553 €44.518.694 €52.840.767 €54.873.864 €58.554.378
Gecombineerde Leefstijl Interventie . €5.873.839 €11.980.075 €21.847.497 €39.312.345
Meerkosten Corona indirect . €2.775.336 . . .
Meerkosten Corona toeslagen . . . . .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . €66.207.596 €0 . .
Totaal €802.662.729 €823.891.948 €974.795.508 €1.027.563.671 €1.099.804.832

Stijging in de fysiotherapie

Binnen de fysiotherapie en oefentherapie zijn de kosten vanaf 2015 gestegen, dit komt onder andere doordat het basispakket van vergoede zorg is uitgebreid op advies van het Zorginstituut.

  • Per 2017 wordt gesuperviseerde oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) vergoed voor 37 behandelingen (advies Zorginstituut);
  • Per 2018 wordt gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup en knie vergoed voor 12 behandelingen (advies Zorginstituut);
  • Per 2019 wordt gesuperviseerde oefentherapie bij matig ernstige tot zeer ernstige COPD vergoed vanaf de eerste behandeling tot een maximum van 70 (advies Zorginstituut), dit advies is per 2021 nog verder aangescherpt;