LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT ZIEKENVERVOER 2018 t/m 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Vervoer per ambulance/helikopter 579.286.018 598.735.252 591.257.640 659.455.050 687.610.503
Opbrengstenverrekening 4.245.197 30.189.043 93.039.390 92.870.573 97.327.252
Vervoer per openbaar vervoer, taxi en eigen auto 111.322.790 121.637.498 104.046.928 117.704.461 117.128.642
Meerkosten Corona indirect . . 10.423.280 6.413.100 0
Meerkosten Corona toeslagen . . 601.309 0 0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . 13.334.245 2.157.699 .
Totaal 694.854.005 750.561.793 812.702.792 878.600.883 902.066.397