Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet GGZ

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar
  2018 2019 2020 2021 2022
GGZ met verblijf €1.407.089.764 €1.417.336.218 €1.511.236.774 €1.017.977.590 .
Langdurige GGZ jaar 2 en 3 €151.393.648 €155.439.186 €157.379.575 €139.247.312 .
GGZ zonder verblijf €1.961.659.603 €2.136.963.556 €2.315.871.811 €1.554.116.456 .
Basis GGZ €223.951.298 €239.000.190 €236.181.671 €208.539.077 .
Consulten GGZ . . . . €3.316.922.418
Intramuraal verblijf GGZ . . . . €1.111.599.599
Overige prestaties GGZ . . . . €176.475.921
Meerkosten Corona indirect . . €26.817.788 €14.734.854 €2.350.000
Meerkosten Corona toeslagen . . €0 €0 €0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . €22.990.695 €71.451.678 €11.380.374 .
Totaal €3.744.094.313 €3.971.729.845 €4.318.939.297 €2.945.995.663 €4.607.347.938

Eenmalige daling zorglasten GGZ 2021

In 2021 is er een eenmalige administratieve daling in de zorgkosten van de GGZ. Doordat vanaf 1 januari 2022 de GGZ het Zorgprestatiemodel kent, houdt de huidige manier van declareren op per 31 december 2021. Omdat tot dan toe met DBC's werd gewerkt die maximaal een jaar konden openstaan, werden zorgkosten deels in het jaar ervoor nog verantwoord. Vanaf 2022 is dat door het nieuwe bekostigingssysteem niet meer zo, waardoor 2021 lager uitvalt in kosten. De daling in kosten is dus niet gerelateert aan minder geleverde zorg, maar is slechts administratief.