LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG 2018 t/m 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Geriatische revalidatiezorg 732.941.697 748.594.325 663.033.534 732.843.176 819.812.463
Eerstelijnsverblijf 272.880.366 277.411.905 288.422.919 344.276.609 346.502.238
Geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen . . 7.649.595 66.398.473 78.856.017
GRZ Meerkosten Corona indirect . . 9.746.209 10.583.353 376.000
GRZ Meerkosten Corona toeslagen . . 390.000 0 0
ELV Meerkosten Corona indirect . . 48.071.713 18.147.396 4.336.606
ELV Meerkosten Corona toeslagen . . 520.000 0 0
GZSP Meerkosten Corona indirect . . 14.383 0 0
GZSP Meerkosten Corona toeslagen . . 2.000 0 0
GRZ continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . 113.914.147 51.489.249 .
ELV continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . 42.627.246 19.129.224 .
GZSP continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . 391.423 0 .
Totaal 1.005.822.063 1.026.006.230 1.174.783.168 1.242.867.480 1.249.883.324