Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet Diverse overige kosten

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar
  2020 2021 2022 2023 2024
Overige kosten €69.009.702 €38.397.667 €15.104.890 €20.054.431 €18.836.927
Overige geneeskundige zorg €70.054.155 €83.876.272 €91.490.124 €114.195.465 €122.649.921
Zorg zintuiglijk gehandicapten €170.513.237 €188.642.141 €193.279.187 €210.797.131 €226.059.986
Overige kosten Transformatiemiddelen IZA . . . €1.700.000 €475.212.602
Meerkosten Corona indirect €542.306 . . . .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €9.224.703 €623.009 . . .
Totaal €319.344.103 €311.539.089 €299.874.201 €346.747.027 €842.759.436