Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg

  • Consulten
  • ZVW 2015 t/m 2019
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Lasten 2015 Lasten 2016 Lasten 2017 Lasten 2018 * Lasten 2019 *
Huisartsconsulten korter dan 20 minuten 296.907.096 300.024.382 316.938.092 329.374.420 474.068.533
Huisartsconsulten langer dan 20 minuten 156.979.915 165.127.014 185.200.139 199.104.070 213.153.091
Huisarts visites korter dan 20 minuten 22.359.464 21.103.578 21.540.587 20.922.707 19.167.626
Huisarts visites langer dan 20 minuten 29.664.785 29.479.931 31.512.022 32.398.905 33.648.319
Telefonische huisartsconsulten 80.114.875 85.437.621 95.545.401 103.772.478 0
E-mailconsulten huisarts 834.170 1.139.129 1.560.216 2.068.466 0
Huisartsenzorg ELV 0 0 768.889 1.284.106 1.560.770
Intensieve zorg 31.258.589 36.490.458 42.067.248 45.937.825 50.498.795
POH-GGZ consulten korter dan 20 minuten 396.668 413.739 496.651 568.220 2.471.813
POH-GGZ consulten langer dan 20 minuten 25.266.072 28.435.139 33.261.825 35.480.046 38.944.454
POH-GGZ visites korter dan 20 minuten 40.364 34.672 36.624 38.803 35.062
POH-GGZ visites langer dan 20 minuten 989.776 1.144.743 1.316.182 1.381.623 1.428.844
Telefonische POH-GGZ consulten 708.329 824.000 982.025 1.039.604 0
E-mailconsulten POH-GGZ 53.074 114.923 205.576 234.035 0
Groepsconsulten POH-GGZ 77.817 89.459 95.836 94.306 85.715
'Oude' M en I verrichtingen (13000) 28.948 179 0 0 0
Totaal 645.679.943 669.858.966 731.527.315 773.699.615 835.063.021