Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg

  • Overige tarieven
  • ZVW 2015 t/m 2019
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Lasten 2015 Lasten 2016 Lasten 2017 Lasten 2018 * Lasten 2019 *
Contacten passanten 8.774.380 9.003.527 7.620.219 8.087.158 8.586.920
Opslag inschrijftarief POH-GGZ 131.527.334 148.707.111 129.552.928 138.221.375 144.581.359
S1 verrichtingen 57.604.199 76.217.674 64.319.166 67.205.738 68.620.621
Vaccinaties 148.115 149.719 111.117 103.763 80.305
Totaal 198.054.028 234.078.031 201.603.431 213.618.035 221.869.205