VERPLEGING EN VERZORGING

  • ZVW 2015 t/m 2019
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Lasten 2015 Lasten 2016 Lasten 2017 Lasten 2018 * Lasten 2019 *
Verzorging 2.026.721.013 1.817.089.385 381.876.061 262.407.271 150.853.795
Verpleging 797.175.621 721.125.692 179.577.516 78.161.149 32.148.165
Persoonsgebondenbudget (PGB) Zvw 236.461.734 260.096.312 282.985.154 305.388.713 274.378.436
Belonen op maat 0 4.192.111 14.438.483 4.051.770 4.329.858
Kindgebonden zorg 0 0 31.057.895 42.843.844 48.520.259
Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT) 0 849.397 983.564 0 0
Terminale zorg 0 0 0 0 0
Wijkverpleging maandbekostiging 0 0 0 0 914.465
Zorg aan kwetsbare ouderen 0 0 0 0 0
Exp bekostiging: kortdurende ziekenhuis (na)zorg 0 0 77.956.094 100.109.171 96.458.456
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken <3mnd 0 0 165.378.839 169.602.327 144.973.499
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken >3mnd (somatisch) 0 0 1.609.491.834 1.951.236.151 1.923.892.855
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken >3mnd (psychiatrisch) 0 0 355.945.612 400.584.509 374.698.628
Exp bekostiging: preventie kwetsbare ouderen 0 0 23.484.015 12.848.580 9.278.498
Exp bekostiging: zorg aan terminale cliënten 0 0 173.133.237 211.309.061 213.264.965
Exp bekostiging: niet gespecificeerd 0 398.302.856 93.112.162 82.264.762 9.681.187
Overig 42.404.015 35.015.057 8.030.129 2.531.038 956.228
Totaal 3.102.762.382 3.236.670.809 3.397.450.593 3.623.338.347 3.284.349.297