Medisch Specialistische Zorg

  • IC-kosten en dure geneesmiddelen (Add-ons)
  • ZVW 2015 t/m 2019
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Lasten 2015 Lasten 2016 Lasten 2017 Lasten 2018 * Lasten 2019 *
Intercollegiaal consult (ICC) 806.493 1.179.574 1.239.997 1.340.567 1.387.952
Interklinisch IC-transport (<2 uur) 65.645 108.596 110.905 143.512 128.254
Interklinisch IC-transport (>=2 uur) 124.835 313.227 273.016 331.635 302.399
MICU transport (<2 uur) 875.390 684.712 928.173 1.149.181 1.133.679
MICU transport (>=2 uur) 3.241.104 5.037.708 4.889.693 6.162.721 5.339.656
Neonatale IC 139.019.243 97.768.912 119.085.731 115.282.061 119.138.637
Pediatrische IC 75.725.274 57.873.529 58.968.888 57.678.187 56.933.492
IC dagen (incl. toeslagen) 859.244.928 849.518.388 778.811.703 818.862.386 808.614.693
IC dialysetoeslag 5.612.211 5.472.621 7.367.791 8.431.893 7.795.474
Extracorporele membraanoxygenatie (ECMO) 1.581.744 1.157.949 1.081.567 830.620 1.209.327
Dure geneesmiddelen 1.645.296.187 1.758.299.615 1.904.026.601 2.130.374.743 2.208.083.038
Totaal 2.731.593.054 2.777.414.831 2.876.784.064 3.140.587.505 3.210.066.600