Medisch Specialistische Zorg

  • Extramurale specialisten werkend in een solo setting
  • ZVW 2015 t/m 2019
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Lasten 2015 Lasten 2016 Lasten 2017 Lasten 2018 * Lasten 2019 *
A-segment producten 2.123.072 2.955.379 886.327 432.313 213.581
B-segment producten 24.365.378 26.906.244 27.535.006 35.936.717 19.156.626
Overige zorgproducten 0 0 0 0 0
Totaal 26.488.451 29.861.623 28.421.332 36.369.030 19.370.207