Paramedische Zorg

  • Logpedie
  • ZVW 2015 t/m 2019
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Lasten 2015 Lasten 2016 Lasten 2017 Lasten 2018 * Lasten 2019 *
Individuele zitting 114.777.871 122.442.522 126.081.180 130.398.807 134.430.112
Groepszitting 121.078 155.425 199.582 188.451 242.146
Telefonische zitting 8.359 10.775 12.954 18.026 24.864
Onderzoek, screening en intake 524.979 5.294.210 6.586.407 7.204.542 8.316.936
Hanen / ouder programma 234.492 230.814 336.034 444.403 626.876
Rapportage 0 79 0 768 706
Overig 1.241.929 38.213 2.250 254.176 543.274
Totaal 116.908.709 128.172.039 133.218.405 138.509.174 144.184.914