Paramedische Zorg

  • Dieetadvisering
  • ZVW 2015 t/m 2019
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Lasten 2015 Lasten 2016 Lasten 2017 Lasten 2018 * Lasten 2019 *
Individuele zitting 29.358.871 33.438.707 36.670.872 29.987.876 27.057.023
Groepszitting 1.279 1.083 1.201 8.796 9.960
Telefonische zitting 0 0 0 0 1.856.765
Toeslagen 958.759 1.174.211 1.199.735 1.372.159 1.519.272
Onderzoek, screening en intake 58.426 71.689 88.607 9.998.576 13.114.466
Multidisciplinaire zorg 1.601.843 1.770.408 1.786.759 1.835.903 1.749.745
Overig 1.992.401 609.275 82.735 2.748 0
Totaal 33.971.579 37.065.372 39.829.909 43.206.057 45.307.231