HULPMIDDELEN

  • ZVW 2015 t/m 2019
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Lasten 2015 Lasten 2016 Lasten 2017 Lasten 2018 * Lasten 2019 *
Verzorgingsmiddelen 500.684.901 451.261.812 437.176.042 468.640.644 441.484.727
Orthesen en schoenvoorzieningen 174.818.440 175.291.670 173.715.586 182.814.301 203.819.826
Auditieve middelen 202.799.432 140.075.754 132.923.409 150.712.430 165.219.417
Visuele middelen 33.545.164 36.847.234 77.969.484 37.846.779 40.315.676
Diabetessmiddelen 176.696.271 176.939.990 166.150.071 174.871.242 188.686.589
Inrichtingselementen van woningen 90.882.380 99.138.381 96.821.639 102.558.239 111.197.615
Transportondersteuners van bloed en lymfe 69.004.357 71.782.728 72.182.231 74.172.591 80.426.423
Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen 114.878.233 120.790.635 122.583.994 138.057.198 147.697.788
Prothesen 58.483.175 61.669.171 63.882.523 67.376.951 70.351.881
Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering 12.939.281 12.257.698 13.964.195 13.902.040 14.877.946
Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen 15.197.802 20.470.630 20.607.773 19.682.030 21.723.980
Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 15.613.063 16.421.713 16.400.479 18.109.495 19.709.342
Hulpmiddelen in verband met behandeling 27.209.886 28.312.858 30.542.706 29.069.673 36.358.023
Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden 10.488 16.495 12.577 24.797 0
Hulpmiddelen voor thuisdialyse 1.738.837 1.605.963 1.701.813 1.785.928 1.606.042
Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 23.154 39.868 159.184 48.594 57.253
Hulpmiddelen t.b.v. arm-hand-vingerfunctie 8.133.770 7.426.946 7.534.675 8.124.159 8.335.253
Overige hulpmiddelen / niet gespecificeerd 4.798.894 6.864.446 8.844.556 2.794.896 5.304.178
Totaal 1.507.457.527 1.427.213.992 1.443.172.936 1.490.591.987 1.557.171.958