Lasten Medisch Specialistische Zorg - IC (Add-ons)

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Intercollegiaal consult (ICC) €1.189.614 €1.264.539 €1.368.755 €1.431.068 €1.515.810 6.25%
Interklinisch IC-transport (<2 uur) €106.769 €133.028 €116.773 €110.413 €108.070 0.30%
Interklinisch IC-transport (>=2 uur) €260.232 €315.406 €299.972 €287.295 €301.520 3.75%
MICU transport (<2 uur) €889.508 €1.119.525 €1.319.354 €1.126.356 €1.418.517 12.38%
MICU transport (>=2 uur) €4.693.165 €6.065.691 €6.064.895 €9.325.913 €10.418.948 22.06%
Neonatale IC €114.417.758 €111.973.648 €121.565.251 €120.720.100 €107.349.361 -1.58%
Pediatrische IC €56.451.367 €55.702.479 €59.241.555 €65.534.807 €59.472.801 1.31%
IC dagen (incl. toeslagen) €0 €777.058.770 €812.999.384 €914.712.327 €890.811.689 .
IC dialysetoeslag €7.051.496 €8.052.080 €8.107.839 €10.778.419 €9.801.119 8.58%
Extracorporele membraanoxygenatie (ECMO) €1.031.157 €818.776 €1.249.781 €1.144.482 €1.001.244 -0.73%
  €186.091.065 €962.503.942 €1.012.333.561 €1.125.171.180 €1.082.199.079 55.29%