Lasten Medisch Specialistische Zorg - A-segment (DBCs)

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Anesthesiologie €1.085.280 €2.031.294 €2.257.696 €2.139.701 €2.195.810 19.27%
Cardio-pulmonologie €305.173.269 €312.807.186 €332.550.975 €306.542.295 €293.756.719 -0.95%
Cardiologie €534.574.754 €567.486.462 €605.679.519 €575.182.810 €588.025.180 2.41%
Dermatologie €3.501 €0 €0 €0 €4.993 9.28%
Genetica €45.969.649 €53.685.581 €59.462.806 €59.271.741 €57.831.854 5.91%
Geriatrie €588.529 €808.493 €964.457 €1.093.305 €1.024.718 14.87%
Gynaecologie €101.953.008 €106.198.815 €113.329.081 €98.295.774 €109.340.640 1.76%
Heelkunde €19.596.340 €18.382.442 €19.087.175 €18.701.903 €15.326.281 -5.96%
Inwendige geneeskunde €162.965.703 €195.485.661 €204.769.089 €201.817.393 €171.976.744 1.35%
Kindergeneeskunde €878.092.250 €922.671.077 €971.075.370 €940.474.924 €996.835.268 3.22%
Keel, neus en oor (KNO) €881.513 €703.303 €822.733 €963.911 €775.868 -3.14%
Longgeneeskunde €91.460.858 €102.902.055 €111.203.570 €93.245.503 €98.130.193 1.78%
Maag, darm en lever (MDL) €14.595.377 €19.954.745 €22.017.469 €21.353.132 €18.143.023 5.59%
Neurochirurgie €111.762.177 €115.226.508 €125.521.277 €120.879.092 €118.043.749 1.38%
Neurologie €27.279.298 €29.205.724 €29.102.999 €29.968.037 €28.908.477 1.46%
Oogheelkunde €34.464 €16.348 €16.659 €0 €0 -100.00%
Orthopedie €366.453 €224.079 €546.317 €424.703 €353.546 -0.89%
Overig €9.887.105 €10.029.516 €8.348.771 €4.901.302 €5.924.106 -12.02%
Plastische chirurgie €717 €217 €0 €512 €172 -30.02%
Psychiatrie €16.047.424 €16.862.818 €17.634.252 €17.250.295 €17.200.641 1.75%
Radiotherapie €0 €0 €15.419.080 €30.963.681 €42.249.021 .
Reumatologie €9.250 €21.810 €35.660 €17.136 €5.985 -10.31%
Revalidatie €684.585.346 €696.592.010 €714.969.389 €674.240.160 €617.795.845 -2.53%
Urologie €2.125.958 €2.199.012 €2.408.927 €2.463.064 €2.643.060 5.59%
  €3.009.038.225 €3.173.495.156 €3.357.223.271 €3.200.190.374 €3.186.491.894 1.44%