Lasten Medisch Specialistische Zorg - B-segment (DBCs)

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Allergologie €19.329.310 €22.531.859 €25.310.983 €24.030.227 €25.368.263 7.03%
Anesthesiologie €201.665.711 €212.947.846 €226.198.270 €209.227.853 €223.628.478 2.62%
Audiologie €56.025.216 €56.074.468 €59.350.359 €50.672.207 €55.140.898 -0.40%
Cardio-pulmonologie €24.497.713 €24.355.855 €24.979.000 €22.416.845 €21.596.790 -3.10%
Cardiologie €1.286.894.327 €1.279.855.829 €1.327.418.748 €1.243.231.512 €1.301.497.812 0.28%
Dermatologie €377.709.313 €397.225.003 €416.793.709 €379.436.828 €411.881.276 2.19%
Genetica €80.105 €83.454 €70.283 €42.423 €35.297 -18.53%
Geriatrie €210.460.336 €221.434.919 €240.875.536 €229.691.442 €243.055.256 3.67%
Gynaecologie €922.008.705 €929.554.550 €950.220.086 €906.035.669 €960.040.005 1.02%
Heelkunde €2.516.791.113 €2.550.758.392 €2.622.597.298 €2.408.091.134 €2.585.553.530 0.68%
Inwendige geneeskunde €2.248.386.736 €2.312.287.716 €2.374.323.887 €2.371.141.852 €2.389.446.095 1.53%
Kindergeneeskunde €38.482.968 €40.493.677 €42.162.805 €45.744.445 €38.728.410 0.16%
Keel, neus en oor (KNO) €546.216.181 €554.180.781 €559.407.319 €454.851.685 €491.525.962 -2.60%
Longgeneeskunde €903.633.848 €925.618.222 €961.652.631 €926.219.343 €974.196.413 1.90%
Maag, darm en lever (MDL) €672.612.670 €720.259.030 €759.609.623 €736.674.301 €787.876.810 4.03%
Neurochirurgie €148.686.071 €152.028.464 €156.676.097 €139.266.724 €143.359.642 -0.91%
Neurologie €903.124.515 €916.935.671 €946.867.794 €887.719.324 €934.169.595 0.85%
Oogheelkunde €644.207.460 €681.925.376 €728.474.200 €683.435.612 €782.865.400 4.99%
Orthopedie €1.496.417.721 €1.528.102.639 €1.567.172.519 €1.325.418.230 €1.449.410.283 -0.79%
Overig €22.414.094 €28.754.002 €18.057.135 €8.556.998 €14.124.726 -10.90%
Plastische chirurgie €322.788.935 €332.758.586 €353.919.507 €316.550.898 €337.759.063 1.14%
Psychiatrie €58.940 €396.865 €1.176.031 €1.179.777 €1.087.324 107.25%
Radiologie €3.413.197 €3.305.809 €3.720.155 €4.601.949 €4.867.604 9.28%
Radiotherapie €403.013.965 €420.835.352 €440.305.700 €427.662.673 €454.972.945 3.08%
Reumatologie €197.736.840 €208.991.613 €212.891.287 €207.420.288 €206.345.219 1.07%
Revalidatie €1.653 €2.493 €4.865 €0 €0 -100.00%
Urologie €674.052.766 €705.604.250 €739.452.382 €694.469.259 €724.543.437 1.82%
  €14.840.710.410 €15.227.302.720 €15.759.688.210 €14.703.789.500 €15.563.076.532 1.20%