Kosten Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) - ELZ

  2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Laag complex €50.740.453 €57.965.170 €52.095.043 €39.224.052 €38.064.151 -6.93%
Hoog complex €163.311.406 €163.629.222 €167.014.518 €154.523.993 €175.160.309 1.77%
Palliatief terminale zorg €48.809.429 €51.285.974 €55.688.952 €49.677.899 €58.891.503 4.81%
Triage-diagnose periode (tijdelijk verblijf) [vanaf 2019] €0 €0 €1.802.137 €2.981.894 €2.815.625 .
Coördinatie [vanaf 2020] €0 €0 €0 €0 €0 .
ELV voor specifieke groepen [vanaf 2020] €0 €0 €811.255 €855.811 €4.490.096 .
Corona Cohortverpleging binnen het ELV [vanaf 2020] €0 €0 €0 €33.116.981 €50.834.011 .
  €262.861.288 €272.880.366 €277.411.905 €280.380.629 €330.255.694 5.87%