Verdiepende analyses 2017-2021

  2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg €3.225.248.547 €3.419.139.919 €3.649.127.621 €3.950.595.018 €4.180.132.136 6.70%
Extramurale farmacie €4.561.238.994 €4.623.960.521 €4.849.025.452 €4.946.725.157 €4.863.794.458 1.62%
Verpleging en Verzorging €3.397.560.049 €3.626.935.364 €3.521.649.829 €3.459.191.221 €3.337.506.076 -0.44%
Mondzorg €740.080.055 €751.001.273 €792.046.811 €763.442.364 €815.101.546 2.44%
Verloskunde €238.994.186 €280.330.211 €295.674.205 €348.805.315 €370.258.086 11.57%
Medisch Specialistische Zorg €22.327.311.335 €23.064.344.670 €23.943.364.425 €25.018.282.352 €26.791.961.294 4.66%
Paramedische Zorg €735.142.566 €764.543.211 €804.273.492 €824.131.970 €974.954.008 7.31%
Hulpmiddelen €1.443.172.936 €1.490.187.855 €1.570.034.707 €1.665.109.143 €1.700.281.643 4.18%
Ziekenvervoer €643.640.021 €694.854.005 €750.561.793 €841.379.177 €887.999.855 8.38%
Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) €3.543.943.314 €3.744.094.313 €3.971.729.845 €4.318.939.297 €2.945.995.663 -4.51%
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geneeskundige z €969.336.569 €1.005.822.063 €1.026.006.230 €1.120.226.126 €1.256.578.831 6.70%
Kraamzorg €296.315.854 €291.243.480 €302.737.813 €30.052.428 €30.605.908 -43.31%
Overig €559.206.983 €312.169.879 €197.685.911 €319.512.228 €312.417.035 -13.54%
Kwaliteitsgelden €51.003.074 €51.366.752 €56.417.850 €30.052.428 €30.605.908 -11.99%
Grensoverschrijdende zorg €411.915.747 €413.643.176 €428.506.911 €336.254.026 €272.594.387 -9.81%
Totaal €43.144.110.230 €44.533.636.692 €46.158.842.894 €47.972.698.250 €48.770.786.835