Lasten. Verdiepende analyses 2017-2021

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg €3.225.248.547 €3.419.139.147 €3.649.127.183 €3.964.191.573 €4.146.216.713 6.48%
Extramurale farmacie €4.561.238.994 €4.623.960.521 €4.849.025.452 €4.986.865.665 €5.068.012.957 2.67%
Verpleging en Verzorging €3.397.560.049 €3.626.935.364 €3.521.649.829 €3.452.209.666 €3.332.547.838 -0.48%
Mondzorg €740.080.055 €751.001.273 €792.046.811 €763.574.549 €815.263.849 2.45%
Verloskunde €238.994.186 €280.330.211 €295.674.205 . . .
Medisch Specialistische Zorg €22.327.367.446 €23.064.404.294 €23.943.478.146 €25.029.510.492 €25.165.873.762 3.04%
Paramedische Zorg €735.142.566 €764.543.211 €804.273.492 €825.646.783 €974.694.394 7.31%
Hulpmiddelen €1.443.172.936 €1.490.187.855 €1.570.034.707 €1.664.103.613 €1.700.536.598 4.19%
Ziekenvervoer €643.640.021 €694.854.005 €750.561.793 €839.978.772 €886.410.825 8.33%
Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) €3.543.943.314 €3.744.094.313 €3.971.729.845 €4.330.360.224 . .
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geneeskundige z €969.336.569 €1.005.822.063 €1.026.006.230 €1.137.198.934 €1.257.073.713 6.71%
Kraamzorg €296.315.854 €291.243.480 €302.737.813 €320.228.802 €336.789.351 3.25%
Overig €559.206.983 €312.169.879 €197.685.911 €319.862.072 €310.985.052 -13.64%
Kwaliteitsgelden €51.003.074 €51.366.752 €56.417.850 €29.718.215 €31.012.959 -11.69%
Grensoverschrijdende zorg €411.915.747 €413.643.176 €428.506.911 €336.254.026 €272.594.387 -9.81%
Totaal €43.144.166.341 €44.533.695.544 €46.158.956.177 €47.999.703.385 €44.298.012.397