LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2020
Huisartsenzorg 225,82
Farmaceutische zorg 285,43
Verpleging en verzorging 198,57
Mondzorg 43,70
Verloskundige zorg 20,13
Medisch specialistische zorg 1.441,03
Paramedische zorg 47,55
Hulpmiddelenzorg 95,85
Ziekenvervoer 46,83
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg 249,81
Geriatrische revalidatiezorg 65,94
Kraamzorg 18,46
Diverse overige kosten 18,49
Grensoverschrijdende zorg 19,48
Kwaliteitsgelden 1,71
Totaal 2.778,81