Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet

  • Geraamde kosten per verzekerde voor het volledige jaar 2020
  2020
Huisartsenzorg €225,16
Farmaceutische zorg €285,05
Verpleging en verzorging €199,31
Mondzorg €43,70
Verloskundige zorg €20,10
Medisch specialistische zorg €1.441,66
Paramedische zorg €47,49
Hulpmiddelenzorg €95,95
Ziekenvervoer €46,93
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg €248,88
Geriatrische revalidatiezorg €64,55
Kraamzorg €18,47
Diverse overige kosten €18,41
Grensoverschrijdende zorg €19,53
Kwaliteitsgelden €1,73
Totaal €2.776,93