LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2020
Huisartsenzorg 227,49
Farmaceutische zorg 287,35
Verpleging en verzorging 207,74
Mondzorg 46,46
Verloskundige zorg 19,82
Medisch specialistische zorg 1.426,02
Paramedische zorg 49,24
Hulpmiddelenzorg 98,81
Ziekenvervoer 45,92
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg 241,50
Geriatrische revalidatiezorg 62,13
Kraamzorg 18,43
Diverse overige kosten 17,52
Grensoverschrijdende zorg 23,67
Kwaliteitsgelden 1,86
Totaal 2.773,95