LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2020
Huisartsenzorg 226,68
Farmaceutische zorg 286,56
Verpleging en verzorging 200,11
Mondzorg 43,95
Verloskundige zorg 19,88
Medisch specialistische zorg 1.441,80
Paramedische zorg 47,47
Hulpmiddelenzorg 96,67
Ziekenvervoer 47,39
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg 244,47
Geriatrische revalidatiezorg 63,75
Kraamzorg 18,42
Diverse overige kosten 18,20
Grensoverschrijdende zorg 19,36
Kwaliteitsgelden 1,71
Totaal 2.776,44