LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2020
Kosten per verzekerde 2020
Huisartsenzorg €224,94
Farmacie €285,33
Verpleging en verzorging €199,18
Mondzorg €43,70
Verloskundige zorg €20,10
Medisch specialistische zorg €1.442,57
Paramedische zorg €47,48
Hulpmiddelen €95,94
Ziekenvervoer €47,02
Geestelijke gezondheidszorg €249,60
Geriatrische revalidatiezorg €64,50
Kraamzorg €18,47
Diverse overige kosten €18,40
Grensoverschrijdende zorg €19,53
Kwaliteitsgelden €1,73
Totaal €2.778,49