LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2020
Huisartsenzorg 227,21
Farmaceutische zorg 286,49
Verpleging en verzorging 201,15
Mondzorg 43,89
Verloskundige zorg 19,75
Medisch specialistische zorg 1.429,66
Paramedische zorg 47,39
Hulpmiddelenzorg 96,55
Ziekenvervoer 46,81
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg 242,21
Geriatrische revalidatiezorg 62,28
Kraamzorg 18,58
Diverse overige kosten 17,93
Grensoverschrijdende zorg 19,61
Kwaliteitsgelden 1,70
Totaal 2.761,23