LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2020
Huisartsenzorg 230,38
Farmaceutische zorg 290,61
Verpleging en verzorging 203,49
Mondzorg 44,58
Verloskundige zorg 19,93
Medisch specialistische zorg 1.454,64
Paramedische zorg 47,72
Hulpmiddelenzorg 97,52
Ziekenvervoer 47,26
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg 245,05
Geriatrische revalidatiezorg 62,62
Kraamzorg 18,82
Diverse overige kosten 17,74
Grensoverschrijdende zorg 20,18
Kwaliteitsgelden 1,68
Totaal 2.802,22