Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet

  • Geraamde kosten per verzekerde voor het volledige jaar 2020
  2020
Huisartsenzorg €225,11
Farmaceutische zorg €285,33
Verpleging en verzorging €199,21
Mondzorg €43,70
Verloskundige zorg €20,10
Medisch specialistische zorg €1.440,49
Paramedische zorg €47,48
Hulpmiddelenzorg €95,93
Ziekenvervoer €46,96
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg €249,56
Geriatrische revalidatiezorg €64,60
Kraamzorg €18,47
Diverse overige kosten €18,40
Grensoverschrijdende zorg €19,53
Kwaliteitsgelden €1,73
Totaal €2.776,60