Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Farmacie

  • Geraamde kosten per verzekerde voor het volledige jaar
  2019 2020 2021 2022 2023
Farmaceutische zorg €280,79 €283,39 €279,79 €297,36 €305,02
Meerkosten Corona indirect . €0,63 . . .
Meerkosten Corona toeslagen . . . . .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . €1,31 €-0,00 . .
Totaal €280,79 €285,33 €279,79 €297,36 €305,02