LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG 2018 t/m 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2018 2019 2020 2021 2022
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie 13,56 14,23 13,00 15,63 16,02
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg 21,60 21,42 19,48 17,98 19,34
Overige zorgproducten 53,38 54,44 49,61 53,38 55,41
Add-ons 181,37 . . . .
Add-ons - Dure geneesmiddelen . 128,22 132,45 149,20 152,02
Add-ons – IC . 58,62 64,84 67,10 68,39
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment 185,10 194,40 184,41 200,89 206,58
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment 888,15 912,57 847,29 948,56 999,87
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten 2,09 2,55 2,99 4,50 4,55
Meerkosten Corona indirect . . 35,17 29,05 2,40
Meerkosten Corona toeslagen . . 0,00 12,35 0,15
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . 93,05 1,60 .
Totaal 1.345,26 1.386,46 1.442,31 1.500,25 1.524,72