LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG 2017 t/m 2021
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2017 2018 2019 2020 2021
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie 13,05 13,56 14,33 13,04 14,48
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg 21,31 21,60 22,00 19,93 20,72
Overige zorgproducten 57,64 53,38 55,09 50,72 54,98
Add-ons 169,20 181,37 . . .
Add-ons - Dure geneesmiddelen . . 130,24 140,87 155,50
Add-ons – IC . . 58,96 64,37 75,11
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment 176,65 185,10 195,34 182,65 205,00
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment 871,26 888,15 909,82 835,01 927,33
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten 1,67 2,09 2,63 3,05 3,38
Meerkosten Corona . . . 34,75 38,33
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . . 98,31 4,65
Totaal 1.310,78 1.345,26 1.388,42 1.442,70 1.499,48