LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT PARAMEDISCHE ZORG 2018 t/m 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2018 2019 2020 2021 2022
Fysiotherapie 29,89 30,90 27,36 36,25 37,30
Oefentherapie Mensendieck/Cesar 1,35 1,45 1,36 1,74 1,83
Logopedie 8,07 8,40 8,91 10,11 10,29
Ergotherapie 2,80 3,16 3,08 4,06 4,47
Dieetadvisering 2,48 2,57 2,57 3,03 3,14
Gecombineerde Leefstijl Interventie . . 0,34 0,69 1,31
Meerkosten Corona indirect . . 0,16 0,00 0,00
Meerkosten Corona toeslagen . . 0,00 0,00 0,00
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . 3,79 0,00 .
Totaal 44,59 46,48 47,58 55,89 58,34