LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT ZIEKENVERVOER 2018 t/m 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2018 2019 2020 2021 2022
Vervoer per ambulance/helikopter 33,79 34,67 34,05 37,62 40,13
Opbrengstenverrekening 0,25 1,75 5,34 5,23 5,79
Vervoer per openbaar vervoer, taxi en eigen auto 6,49 7,04 5,99 6,73 6,63
Meerkosten Corona indirect . . 0,65 0,32 0,00
Meerkosten Corona toeslagen . . 0,00 0,00 0,00
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . 0,82 0,24 .
Totaal 40,53 43,46 46,86 50,14 52,56