LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG 2017 t/m 2021
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2017 2018 2019 2020 2021
Geriatische revalidatiezorg 41,48 42,75 43,39 37,91 41,92
Eerstelijnsverblijf . 15,92 16,10 16,72 20,33
Geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen . . . 0,42 3,48
GRZ Meerkosten Corona . . . 0,52 0,65
ELV Meerkosten Corona . . . 2,51 0,27
GZSP Meerkosten Corona . . . -0,00 -0,00
GRZ continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . . 5,27 1,61
ELV continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . . 2,30 0,86
GZSP continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . . 0,02 0,00
Totaal 41,48 58,67 59,49 65,67 69,12