Korte enquête

Om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en hun taken willen we u vriendelijk vragen om een korte enquête (max 2 minuten) in te vullen. Zo kunnen wij in de toekomst Zorgcijfersdatabank en de aangeboden informatie nog beter toespitsen op de gebruikers. Het onderzoek wordt met inachtneming van de wet Persoonsgegevens uitgevoerd.