Juiste zorg op juiste plek

Zorgkosten stijgen waardoor de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel onder druk staat. Uit dit besef is de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) ontstaan: een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken. De huisarts speelt een essentiële rol in de drie pijlers van JZOJP:

  • (duurdere) zorg voorkomen;
  • zorg verplaatsen en rondom mensen organiseren;
  • zorg vervangen door slimme zorg en e-health in te zetten.

Bekostiging huisartsenzorg

De bekostigingssystematiek in de huisartsenzorg bestaat sinds 2015 uit 3 segmenten:

  • Segment 1 omvat de basisvoorziening huisartsenzorg zoals consulten en richt zich op de zorg waarbij de huisartsen het eerste aanspreekpunt zijn.
  • Segment 2 is de multidisciplinaire zorg. Dit segment omvat de ketenzorg programma’s voor onder andere diabetes en COPD/astma, waarbij naast de huisarts ook andere disciplines betrokken zijn.
  • Segment 3 bestaat uit resultaatbeloning en zorgvernieuwing. Hierin vallen onder andere de declaraties voor substitutie, e-health en het meekijkconsult.

Begroting

In de begroting van het ministerie van VWS wordt voor zorg geleverd door huisartsen onderscheid gemaakt tussen huisartsenzorg (HAZ) en multidisciplinaire zorg (MDZ). De kosten uit segment 1 vallen in de begroting onder de HAZ en de kosten uit segment 2 vallen onder MDZ. Kosten uit segment 3 kunnen zowel onder de HAZ als MDZ worden gedeclareerd. Deze factsheet richt zich op de ontwikkelingen van de zorgkosten die onder het budget vallen van de MDZ. Dit omvat alle prestaties in het tweede segment en de prestaties in het derde segment die toebehoren aan de MDZ.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Maar de zorgkosten stijgen. Keuzes zijn noodzakelijk om de Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Kwalitatief goede en actuele cijfers over de zorgkosten zijn hierbij onmisbaar.