Kostenontwikkeling 2016-2021: stijging van 7%

De afgelopen jaren zijn de kosten voor extramurale geneesmiddelen met 7,3% gestegen naar een totaal van € 4.861 miljoen. Terwijl de kosten van 2016 t/m 2020 toenamen, was in 2021 sprake van een afname. De kostenontwikkelingen zijn o.a. beïnvloed door:

  • Geen vergoeding meer uit het basispakket van vitaminen, mineralen en paracetamol.
  • De invoering van een maximumbedrag voor de eigen bijdrage voor geneesmiddelen.
  • Een btw-verhoging van 6% naar 9%.
  • De COVID-19-pandemie.
  • De herijking van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp).

Download het hele rapport

Op de GIPdatabank is het hele rapport te downloaden en zijn alle detailcijfers over de extramurale farmacie te vinden. Voor de hoogover totalen van de farmaciekosten als onderdeel van de gehele Zvw, zijn de cijfers over de zorgkosten ook te vinden op Zorgcijfersdatabank, klik hier om naar deze tabellen te gaan.