Zorgcijfersdatabank is vernieuwd afgelopen zomer. De layout is aangepast aan de huidige standaard, maar ook onder de motorkap is het een en ander gewijzigd. De – vernieuwde – database maakt de kostenontwikkeling op macro- en microniveau inzichtelijk. De cijfers worden elk kwartaal geactualiseerd.

 

Stijgende zorgkosten
De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kunnen we allemaal – jong,  oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Maar de zorgkosten stijgen: we worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en ook de kosten voor langdurige zorg stijgen. Keuzes zijn noodzakelijk om de Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Kwalitatief goede, actuele en vindbare cijfers over de zorgkosten zijn hierbij onmisbaar. Via de Zorgcijfersdatabank maakt het Zorginstituut deze cijfers publiekelijk bekend. De databank vormt de bron voor de overheid van de officiële cijfers over de zorgkosten in Nederland. Daarnaast zijn op Zorgcijfersdatabank.nl onderzoeken en verdiepende analyses van het Zorginstituut te vinden over trends in kostenontwikkeling in verschillende zorgsectoren, alsook de ZorgCijfers Monitor over de kwartaalcijfers van het basispakket en de langdurige zorg.

Gedetailleerde analyses
Met de vernieuwing van de Zorgcijfersdatabank is veel meer maatwerk mogelijk dan in het verleden. De website van het Zorginstituut ontsluit alle kwartaal- en jaarcijfers van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), vanaf 2015 tot en met het lopende jaar. Waar voorheen alleen verantwoordingscijfers werden gebruikt als bron, worden nu ook declaratiedata gebruikt om inzichten te creëren. Daardoor is het mogelijk om tot op detailniveau kostenanalyses te maken. Dit helpt de overheid in het voeren van beleid, maar is ook interessant voor zorgprofessionals, zorgverzekeraars, journalisten en geïnteresseerde burgers.

De veranderingen op een rijtje

  • De cijfers voor de Zorgverzekeringswet  (Zvw) bevatten nu ook de Corona-kosten die gemaakt zijn binnen deze wet.
  • De cijfers voor de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn voortaan op basis van declaraties en bieden daardoor veel meer detailinzichten.
  • Tabellen uit de rapportage Verdiepende analyses Zorglasten Zvw zijn integraal beschikbaar gemaakt, dit biedt veel detailinzichten voor de Zvw.
  • Overige onderzoeken en publicaties van het Zorginstituut over de zorgkosten zijn nu hier gemakkelijk te vinden.

Totale kosten basispakket
Ga zelf aan de slag met de Zorgcijfersdatabank en krijg inzicht in de Nederlandse zorgkosten. Maak gedetailleerde kostenanalyses van een breed scala aan zorgonderwerpen. Bijvoorbeeld de kosten voor het verblijf in de langdurige zorg (9,3 miljard euro in de eerste helft van 2020) of de kosten voor dure medicijnen (geschat op 2,3 miljard euro voor heel 2020; een stijging van 43% ten opzichte van 2015). De totale kosten van alle zorg in het basispakket in 2020 worden momenteel geschat op 48 miljard euro. Dat komt neer op €2.774 per verzekerde. Ruim €300 meer dan in 2016 (een stijging van 13%).

De komende tijd volgen nog meer wijzigingen, waaronder een herziene en vernieuwde inlogomgeving, hierover later meer.