Zorgverzekeraars moeten elk kwartaal cijfers aanleveren over hun baten en lasten aan het Zorginstituut. Deze worden gebruikt om de totale zorglasten in Nederland te berekenen. De cijfers die ze aanleveren hebben betrekking op het lopende jaar (2022), één jaar geleden (2021) en twee jaren geleden (2020). Bij elk kwartaal veranderen de cijfers over al deze jaren, al zijn de veranderingen vaak heel minimaal. Na drie jaren zijn de cijfers definitief. De cijfers die terug te vinden zijn op Zorgcijfersdatabank zijn altijd een raming van de eindstand.