Uitgaven aan hulpmiddelen en huisartsenzorg omhoog in 2019

Elke 3 maanden publiceert Zorginstituut Nederland over de verwachte kostenontwikkeling van het basispakket en de langdurige zorg. Dit is de allereerste financiƫle prognose voor de kosten van het basispakket dit jaar. Deze is gebaseerd op voorlopige jaarramingen van zorgverzekeraars.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De totale kosten van het basispakket (Zvw) stijgen in 2019 naar verwachting met 4,6 procent: van 44,34 miljard euro in 2018 naar 46,37 miljard euro in 2019. Dat is 2,03 miljard euro meer. Medisch specialistische zorg vormt ongeveer de helft van de kosten van het basispakket. In 2019 wordt hieraan naar verwachting 23,77 miljard uitgegeven. Dat is ongeveer 820 miljoen euro meer dan in 2018 (22,95 miljard euro).

Wet langdurige zorg (Wlz)

De kosten van langdurige zorg stijgen in het 1e kwartaal van dit jaar met gemiddeld 8,9 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. De cijfers voor de langdurige zorg geven uitsluitend weer hoe de kosten zich ontwikkelen in het 1e kwartaal van 2019. Zorgkantoren leveren geen prognose voor het hele jaar.