Opvallende kostenstijgingen bij de farmaceutische zorg en de GGZ

Elke 3 maanden publiceert Zorginstituut Nederland over de verwachte kostenontwikkeling van het basispakket en de langdurige zorg. Deze is gebaseerd op voorlopige jaarramingen van zorgverzekeraars. De kosten van het basispakket zijn in het 2e kwartaal 2019 iets lichter gestegen dan in het 1e kwartaal van 2019.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De kosten van het basispakket (Zvw) stijgen in 2019 naar verwachting met 4,1 procent: van 44,376 miljard euro in 2018 naar 46,192 miljard euro in 2019. Dat is 1,816 miljard euro meer. Meest opvallende stijgers in het 2e kwartaal zijn de farmaceutische zorg en de GGZ. Bij de farmaceutische zorg komt dit door twee factoren: de stijging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent en de begrenzing van de eigen bijdrage voor de patiƫnt. Bij de GGZ komt de stijging door volumegroei, prijsstijgingen en loonkosten.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De kosten van langdurige zorg stijgen in het 1e half jaar van 2019 met gemiddeld 8,1 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Hogere prijzen en een toenemende vraag naar met name ouderenzorg zijn de belangrijkste oorzaken. Daarbij nemen de zwaardere en duurdere zorgprofielen toe en nemen de lichtere zorgprofielen af. De minister van VWS heeft eind juni 2019 in reactie op deze kostenontwikkeling het uitgavenplafond voor langdurige zorg met 470 miljoen euro verhoogd naar 23,2 miljard euro.