Het onderzoek heeft zich gericht op de DBC's die binnen de GRZ gedeclareerd worden en welke verschillende zorgactiviteiten geregistreerd worden binnen die zorgproducten. Hieruit blijkt dat naast de ligdagen, de meeste activiteiten binnen de zorgproducten zijn voor paramedische zorg. Over de jaren laat de GRZ een redelijk stabiel beeld zien, hoewel er wel een trend is van een daling in de heel lange zorgproducten (>100 dagen). Resultaten uit het onderzoek worden gebruikt door de veldpartijen en het ministerie van VWS in de monitoring en evaluering van de zorgsector.