Methode en verantwoording

Op twee manieren wordt gekeken naar de verblijfsduur: vanaf de start van opname naar het einde van de opname (vooruitkijkend) en vanaf het einde van de opname naar de start van de opname (terugkijkend). Zowel bij het vooruitkijken als bij het terugkijken is het einde van de opname op twee manieren gedefinieerd: als de laatste declaratie en als het overlijden. In totaal levert dit dus vier verschillende analyses op. De verblijfsduur op basis van vooruitkijken is met name geschikt om de potentiĆ«le invloed van regelgeving op de verblijfsduur vast te stellen. De verblijfsduur op basis van terugkijken is met name geschikt om meer inzicht te krijgen voor de planning van verpleeghuisplaatsen. Hiermee brengt het Zorginstituut de ontwikkelingen van de verblijfsduur in verpleeghuizen in kaart, maar  worden geen uitspraken gedaan of dit al dan niet een wenselijke trend is.

Update van de cijfers t/m 2020

Deze publicatie van april 2021 bevat een update van de analyses met daarin gegevens van de jaren 2013 tot en met 2020. Hiermee is het mogelijk om weer iets verder te kijken naar mensen met een lange ligduur ten opzichte van eerdere publicaties. Het Zorginstituut zal periodiek een update geven van de gemiddelde verblijfsduur in de Wlz.