Aanleiding voor de evaluatie

Doel van de evaluatie

Deze evaluatie heeft als doel het in kaart brengen van:

 1. het huidige behandeltraject van patiënten met atriumfibrilleren of diepe veneuze trombose of longembolie binnen trombosediensten, inclusief de manier van bekostiging van trombosezorg;
 2. ervaringen met antistollingszorg van patiënten met atriumfibrilleren die DOAC’s of VKA’s gebruiken, of die gewisseld zijn van een VKA naar een DOAC;
 3. ontwikkelingen in de antistollingszorg voor de periode 2014 tot en met 2017 in:
  - zorgkosten voor alle patiënten en patiënten met atriumfibrilleren en diepe veneuze trombose of longembolie;
  - therapietrouw (persistentie) voor patiënten met atriumfibrilleren en diepe veneuze trombose of longembolie.

Resultaten van de evaluatie

De evaluatie heeft de volgende bevindingen opgeleverd:

 • de behandeling binnen de trombosediensten op zich niet veranderd. Zij zien weliswaar minder nieuwe patiënten, maar dit zijn vaker complexe patiënten met meerdere aandoeningen tegelijk;
 • patiënten ervaren hoge kwaliteit van leven, ongeacht of zijn DOAC’s of VKA’s gebruiken;
 • de kosten van antistollingszorg zijn gestegen, vooral voor patiënten met atriumfibrilleren;
 • de therapietrouw is niet veranderd.