White paper belicht meest opvallende kostenontwikkelingen

De 'Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2014-2018' van het Zorginstituut is een omvangrijk rapport. Het Zorginstituut publiceert op deze pagina een white paper, waarin een aantal van de meest opvallende kostenontwikkelingen uit het rapport kort wordt besproken en van context wordt voorzien. Naast deze makkelijk leesbare samenvatting, is op deze pagina het volledige rapport te downloaden.

Huisartsenzorg, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg

De samenvatting belicht de kostenontwikkeling in de huisartsenzorg, eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf in een zorginstelling, geen ziekenhuis) en de geriatrische revalidatiezorg.

Uitdagingen van het zorgstelsel proactief aanpakken

Het Zorginstituut ontvangt en analyseert alle declaratiedata voor verzekerde zorg van zorgverzekeraars. Het rapport 'Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2014-2018' bevat detailinformatie en trend- en meerjarenanalyses over de kosten van zorg behorend tot het verzekerde pakket tussen 2014 en 2018. Dit is informatie die de overheid en partijen in de zorg beter in staat stelt om de huidige en toekomstige uitdagingen van het zorgstelsel proactief aan te pakken.