Zicht in ontwikkeling kosten

Voor de uitvoering van de wettelijke financiële taken, ontvangt het Zorginstituut declaratiegegevens van verzekerde zorg. Deze financiële datastromen worden geanalyseerd met als doel het beter zichtbaar maken van kostenontwikkelingen in de zorg. Daarnaast bieden deze analyses aanknopingspunten voor het doorontwikkelen en evalueren van beleid.

Download ZorgCijfers Monitor Op de drempel van het verpleeghuis De zorgvraag van kwetsbare ouderen in de laatste zes maanden thuis

ZorgCijfers Monitor Op de drempel van het verpleeghuis De zorgvraag van kwetsbare ouderen in de laatste zes maanden thuis

PDF-document 8 pagina's 213.9 KB

Publicatie 21-12-2018

Download Ouderenzorg 2013-2016 Deel 3 | Zorggebruik en zorgkosten voorafgaand aan en tijdens verblijf in de intramurale verpleging en verzorging

Ouderenzorg 2013-2016 Deel 3 | Zorggebruik en zorgkosten voorafgaand aan en tijdens verblijf in de intramurale verpleging en verzorging

PDF-document 155 pagina's 2.9 MB

Publicatie 21-12-2018