Overbruggingszorg is tijdelijke zorg thuis uit de Wlz, of van een andere instelling dan de voorkeuraanbieder. In de periode dat een cliënt overbruggingszorg ontvangt, blijft de wachtstatus gelden.